Türkiyedeki Alaca Atların Mikrosatellit ve mtDNA Markörleri Kullanılarak Genetik Yapılarının Belirlenmesi


Özşensoy Y., Köseman A.(Executive), Şeker İ., Erdoğan M., Toprak B., Zengin K., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: July 2019