C6 Glioma Hücrelerinde Oluşturulan Glutamat Eksitotoksisitesi Modelinde Proton Pompa İnhibitörlerinin Etkisinin Araştırılması


Taşkıran A. Ş., İnce A. T.(Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: September 2021