Hukuku EÜAŞ Uhdesinde Bulunan İ.R. 2821 Sicil: 23405 No’lu Kömür Sahasında Bulunan Eti Soda A.Ş.’ye Ait Olan Trona Madeninin Etkileşen Kısmında Madencilik Çalışmalarının Optimal Koşullarda Yapılabilirliğine Yönelik Bilimsel ve Teknik Görüş Raporu


Onargan T.(Executive), Demirci A. , Fişne A., Gül Y.

Project Supported by Other Private Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: March 2018

Project Abstract

Çayırhan Elektrik Üretim ve Madencilik Anonim Şirketi (ÇEÜMAŞ) kömür sahasının bir kısmı Eti Soda AŞ’ye ait trona sahasının çalışma alanıyla örtüşmektedir. Bu çalışma örtüşen kısımdaki madencilik çalışmalarının optimal koşullarda yapılabilirliğine yönelik bilimsel ve teknik çalışmaları içermektedir.