Nöro Görüntülerde Fiber Bağlantılarının Derin Öğrenme ile Bölütlenerek İnme Hastalarının İyileşme Süreçlerinin Değerlendirilmesi


Gürkahraman K. (Executive)

Project Supported by Public Organizations in Other Countries, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Public Organizations in Other Countries
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: August 2020