Kolon Kanseri Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü VEGF Nitrik Oksit NO ve Sikloosijenaz COX Sistemlerini Hedef Alan İlaçların Antitümoral Etkinliklerinin Tek Başlarına ve Kombine Olarak Araştırılması


ALTUN A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: January 2012