İnfertil Erkeklerin Seminal Plazma Sıvısı ve Spermatozoasında Sisteinden Zengin Salgı Proteini 2 (CRISP2) ve Semenogelin 1 (SEMG1) ile mir-582-5p, mir-27a, mir-21 ve mir-216b Ekspresyonunun Araştırılması


Kaloğlu C. (Executive), Budak M., Korkmaz E. M. , Hamutoğlu R.

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2022