Nükleolin Hedefli G-Quadrupleks Taşıyıcı Sisteme Dayalı Akıllı Kemoterapötik Ajan Geliştirilmesi Ve Fotodinamik Terapide Uygulamaları


Bağda E. (Executive), Bağda E., Durmuş M., Altun A., Erdem Gürsan K. A.

TUBITAK Project, 2018 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: April 2021