Koroner Arter Hastalarında Orem in Öz Bakım Yetersizlik Kuramına Göre Yapılandırılan Eğitimin Öz Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesine Etkisi


ALTUN A.

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2016
  • End Date: October 2017