Kontrastsız beyin BT görüntülerinden inmenin tespiti ve inme bölgesinin segmentasyonu (TÜBİTAK 2209-A)


Polat Ö., Kartal M. S.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: May 2023

Project Abstract