Aterosklerozlu Hastaların Koroner Arter Plaklarında ve Dolaşımlarındaki mikroRNA 221 222 İfade Düzeylerinin İncelenmesi


ÖZBİLÜM ŞAHİN N., ARSLAN S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: July 2016