Sigara Nitrozaminlerinin Sitokrom c Redüktaz ve Sitrat Sentaz enzimlerinin aktivitelerine etkisinin incelenmesi


Candan F., Öztop N.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1992 - 1993

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 1992
  • End Date: March 1993