Mor Ötesi Aygıt Uygulamalar Için Desensiz Si (111) Alttaşı Üzerine Aln Tabakasının Atmalı Atomik Tabaka Epitaksi Tekniği Kullanılarak Mocvd Ile Büyütülmesi Ve Karakterizasyonu


Demir İ. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: November 2019