Yakın Kızıl Ötesi Spektrumu Soğurucu Optik Filtre Geliştirilmesi


Özçelik S.(Executive), Sayraç M., Özen Y.

TUBITAK Project, 2021 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: May 2023