Non Selektif COX İnhibitörü İndometazin ile Selektif COX 2 inhibitörü NS 398 in Bortezomib ile kombinasyonunun Myeloma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması


ŞENCAN M. (Executive), ALTUN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: October 2015