Mekanize Üretim Yöntemlerinde Kullanılan Ekipmanların İşletme Maliyeti Hesabı Modeli


Elevli B.(Executive), Gül Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2001
  • End Date: July 2002

Project Abstract

Bu çalışma kapsamında EKMAL adı verilen özel amaçlı bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programın amacı, yeraltı maden işletmelerinde mekanizasyona geçebilmek, ekipman seçebilmek veya mekanizasyona geçilmişse mevcut ekipmanların değerlendirmesini yapabilmek için işletme maliyetini hesaplayarak işletmeye yardımcı olmaktır. EKMAL adı verilen program aracılığıyla kullanıcı (çoğunlukla maden mühendisi), yeraltı mekanizasyonunda yaygın olarak kullanılan Jumbo delici, LHD ve yer altı kamyonu ile ilgili üretimleri ve maliyetleri kısa sürede hesaplayabilmekte, farklı ekipmanların maliyetlerini mukayese edebilmektedir.