Oktahedral metal karboniller ve türevlerinin IR spektrumlarının çözümlenmesinde yeni bir yöntem


Karakaş D., Kaya C. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1994 - 2000

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 1994
  • End Date: January 2000