Değişik Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranı Değerlerinin Belirlenmesi ve Zemin Özellikleri İle İlişkilendirilmesi


Gül Y. (Executive) , Çayir H. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: March 2013

Project Abstract

Bu çalışma kapsamında, yol kaplama tasarımında yaygın bir şekilde kullanılan Kaliforniya taşıma oranı deneyi (CBR) ile değişik zeminlerin CBR değerleri tespit edilmiştir. Daha sonra, bu zeminlerde standart penetrasyon testleri (SPT) ile yer sarsıntısı ölçümleri gerçekleştirilmiş ve zeminlerin bazı fiziksel özellikleri arazi ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenmiştir. Gerek arazi gerekse laboratuvar sonuçları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve Kaliforniya taşıma oranı ile yer sarsıntısı ve diğer zemin özellikleri arasında anlamlı ve yüksek korelasyonlu ilişkiler elde edilmiştir.