Kangal Kömür İşletmesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Madencilik Uygulamaları


Gül Y. (Executive) , Hastaoğlu K. Ö. , Poyraz F.

Project Supported by Other Private Institutions, 2019 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: July 2019
  • End Date: January 2023

Project Abstract

Yüksek hassasiyetli fotogrametrik ürünlerden sahaya özel çözümlemeler ile dönemlik kazı miktarının, anlık örtü-kazı oranının ve stok sahasındaki kömür hacminin hesaplanması, kazı sahası şevlerinde ve yakın civarında olası deformasyonların İHA fotogrametrisiyle izlenebilirliğinin araştırılması, açık maden işletmelerinde ocak geometrisinin İHA fotogrametrisi ürünlerinden hızlı takibi için MATLAB tabanlı bir yazılımın geliştirilmesi, işveren tarafından tehdit oluşturabilecek bölgelere tesis edilecek deformasyon izleme plakalarının konumlarının İHA fotogrametrisiyle belirlenmesi ve ölçüm periyotları arası üç boyutlu yer değiştirme (sağa, yukarı, yükseklik) miktarlarının hesaplanmasına yönelik sahaya özgü MATLAB tabanlı bir yazılımın geliştirilmesi konularını kapsar.