Hipertrigliseridemi Tedavisinde ApoC-III Hedefli Terapötik DNA Aptameri Geliştirilmesi


Şahin Bölükbaşı S. (Executive), Kılıçkaya O., Cantürk Kılıçkaya P., Ada F.

Turkey Institutes of Health Administration Project, 2020 - 2022

  • Project Type: Turkey Institutes of Health Administration Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: July 2022