İndiyum Merkez Atomlu Ftalosiyanin Fotoduyarlaştırıcı Moleküllerin ct DNA ve G-quadruplex DNA lar ile Etkileşiminin İncelenmesi


Bağda E., Bağda E. (Executive), Durmuş M., Şahin G., Karakodak N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: June 2018