Uzaktan Algılama ve Yersel Spektral Ölçme Verileri İle Kayaç ve Minerallerin Haritalanması ve Cumhuriyet Üniversitesi Spektral Kütüphanesinin Oluşturulması, Sivas İli Kangal Bölgesi


Gürsoy Ö.(Executive), Ekici T. , Efe A. , Gül Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2013
  • End Date: December 2016

Project Abstract

Bu çalışma kapsamında Sivas ili özelinde alınan kayaç numunelerinin uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak spektral kütüphaneleri oluşturulmuştur. 60 civarında alınan kayaç numuneleri üzerinde spektroradyometrik ölçümler yapılarak, farklı kayaç çeşitlerinin yer aldığı dijital bir spektral kütüphane oluşturulmasına yönelik yaklaşım sunulmuştur. Projenin son aşamasında ArcGIS Online ile bir spektral kütüphane oluşturulmuş olup bu kütüphane içerisinde kayaçların isimleri, açıklamaları, spektral imzaları, arazi görüntüleri, mikroskobik görüntüleri ve harita üzerindeki konumları yer almıştır.