İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virus(IPNV) Türkiye İzolatlarının Tüm Genom Dizi Analizi ve Moleküler Karakterizasyonu


Işıdan H. (Executive), Özşensoy Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: September 2018