Topoizomeraz enzimlerinin yeni imidazol sübstitüye titanyum ve magnezyum ftalosyanin bileşikleri ile etkileşimleri


Cantürk Kılıçkaya P. (Executive), Bağda E., Bağda E., Yabaş E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: April 2018