Anti-Bakteriyel Özellikli Altın Nanokompozit Hyaluronic Acıt Bazlı Adezyon Bariyerinin Prototipinin Gerçekleştirilmesi ve Üretimi (Green Synthetis Technology)


Creative Commons License

Ada F., Altan T.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Çalışmaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 20.04.2021 tarih ve 65202830-050.04.04-524 sayılı etik kurul kararından sonra başlanıldı. Çalışma toplam 7 grup üzerinde yapıldı. Her grupta 6 tane rat mevcuttu. Ratlar her grup için, erişkin 3 erkek ve erişkin 3 dişi olacak şekilde düzenlendi. Deney prosedürünün tamamı için 42 rat (wistar albino) kullanıldı. Ratlar çalışma guruplarına göre maksimum 4 hafta boyunca eşit büyüklükteki kafeslerde olacak şekilde 20 derece sabit sıcaklıkta, 12 saat gece 12 saat gün ışığı alabilen %40-55 nemli laboratuvar ortamında himaye edildi. Bütün gruplardaki ratlarda standart rat yemi kullanıldı (25 gr/gün). Bütün gruplardaki hayvanların yem miktarı günlük olarak eşit miktarda verildi (25 gr/gün). Bütün gruplarda bulunan ratların suları gün aşırı değiştirildi. Deney sonunda bütün hayvanlar yüksek doz anestezik madde verilerek sakrifiye edildi. Ratların bakımı, beslenmesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deney hayvanı laboratuvarındaki imkânlar kullanılarak yapıldı.