Pentilentetrazol ile Deneysel Epilepsi Oluşturulan Sıçanlarda Vitamin D3 (1,25-(OH)2D3)’ün Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi ve Bu Etkide Nitrik Oksit Yolağının Rolü


Akkaya R. (Executive), Akkaya B., Taşkıran A. Ş., Gümüş E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: November 2020