Anti-kanser özelliği taşıyan siklometalat iridyum(III) kompleksleri üzerine yapısal, spektroskopik ve kuantum kimyasal hesaplamalar


Karakaş D., Erkan S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2016
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Bu çalışmada bazı siklometalat iridyum (III) komplekslerinin (Ir1-Ir4) moleküler yapıları, spektroskopik (IR ve 1H-NMR), elektronik, optik (NLO ve OLED) ve antitümör özellikleri B3LYP/LANL2DZ/6-31G(d) seviyesinde incelendi. Ir3 ün hesaplanan yapısal parametreleri deneysel değerleri ile karşılaştırıldı ve iyi bir uyum bulundu. IR spektrumları gaz fazında B3LYP/LANL2DZ/6-31G(d) seviyesinde hesaplandı ve pikler etiketlendi. 1H-NMR kimyasal kayma değerleri hesaplandı, deneysel verilerle karşılaştırıldı ve tüm kimyasal kaymalar etiketlendi. Mutlak sertlik (η), mutlak yumuşaklık (σ) elektronegatiflik (χ), kimyasal potansiyel (μ) ve elektronik yükler (ΔN) gibi moleküler tanımlayıcılar hesaplandı ve komplekslerin deneysel anti-kanser özellikleri ile ilişkilendirildi. Irl-Ir4 komplekslerinin non-lineer optik özellikleri (NLO), ortalama lineer polarizibilite (α), polarizibilite anizotropisi (Δα) ve birincil hiperpolarizibilite (β0) değerleri hesaplanarak araştırıldı. Komplekslerin ışık yayma (OLED) özelliklerini araştırmak için boşluk transfer (th), elektron transfer integralleri (te), boşluk yeniden düzenleme enerjileri (lh) ve elektron yeniden düzenleme enerjileri (le) hesaplandı. Komplekslerin belli kanser hücrelerine karşı moleküler docking çalışması yapıldı ve docking sonuçlarının deneysel antikanser eğilimi ile uyumlu olduğu bulundu.