Türkiye de Değişik Şarap Bölgelerinden İzole Edilmiş Endojen Saccharomyces cerevisiae Mayaları Üzerine Bazı Stres Faktörlerinin Etkisinin İncelenmesi


Karaoğlan H. A. , Özçelik F.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: August 2019