Fibromiyalji Sendromu ve klinik bulgularının CGRP ve CGRP ile ilişkili reseptör protein düzeyleri arasındaki ilişki


Taş A. , Korucu R. U. , Hayta E.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: August 2019

Project Abstract

.