Epileptik Hastalara ait Elektroensefalogram ve Manyetik Rezonans Görüntüsü Verileri için Veri Gizleme Uygulaması


Karakış R. (Executive), Gürkahraman K., Çiğdem B., Öztoprak İ., Topaktaş A. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: February 2019

Project Abstract

Epilepsi, beyindeki hücrelerin ani elektriksel deşarjlarına bağlı olarak oluşan fonksiyonel bir hastalıktır. Elektroensefalogram (EEG), kafa yüzeyinden elektrotlar aracılığıyla elde edilen elektriksel potansiyellerin kaydını tutmaktadır. EEG, epilepsi hastalığının hem tanı ve seyrinde hem de cerrahi öncesinde incelenmesi için kullanılan değerli bir tetkik yöntemidir. Ancak zamansal çözünürlüğü çok iyi olan EEG'nin uzamsal çözünürlüğü iyi değildir. Bu sebeple, epilepsi hastalığının tanısının konulmasında, tedavi edilmesinde ve cerrahi ile tedavi edilebilecek yapısal bir takım lezyonları tespit edilmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleri (MRG) kullanılmaktadır. Bu çalışmada, epilepsi hastalarının tanı ve tedavisinde kullanılan zamansal çözünürlüğü çok iyi olan EEG ve uzamsal çözünürlüğü iyi olan MRG verilerinin tek bir dosya formatında birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Önerilen çalışmada, EEG'nin epileptik aktiviteleri aynı hastaların MRG verilerinde gösterilecektir. Bu çalışmada, EEG verilerinin üzerindeki artefaktların giderilmesi için Bağımsız Bileşenler Analizi (BBA) ve öznitelik seçimi içinde Dalgacık Dönüşümü (DD) kullanılacaktır. 2 boyutlu (2B) Dalgacık Dönüşümü ile hastalara ait MRG; kafatası, beyin-omurilik sıvısı, beyaz madde, gri madde, beyin olarak bölütlenecektir. Bölütlenen MRG üzerinde, EEG'den seçilen epileptik bölgeler veri gizleme tekniği olan steganografi ile gizlenecektir. Uzman hekim, MRG üzerinde gezinirken bölütlenmiş beyin üzerinde EEG aktivitelerini görebilecektir. Taşıyıcı ve gömülü görüntülerin performansı, istatistiksel analiz yöntemleri olan hataların kareleri ortalaması (Mean Square Error-MSE), sinyalin tepe değerinin gürültüye oranı (Peak Signal to Noise Ratio-PSNR), evrensel kalite indeksi (Universal Image Quality Index-UQI), yapısal benzerlik (Structural Similarity-SSIM) ve korelasyon katsayısı (R) ile ölçülecektir. Yapılacak analizler MATLAB ve Visual Studio platformunda gerçekleştirilecektir.