Kanak Baraj Gölü nün Şarkışla Sivas Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ile Bentik Makroomurgasız Faunasının Tespiti


Taş Divrik M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: December 2018