Meslek Yüksekokullarının Daha Etkili Koordinasyonu için Yazılım ve Veri Analizi Yöntemlerinin Kullanımı


Takcı H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Ülkemizde eğitim öğretim vermekte olan üniversitelerin önemli bir kısmında ülkenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere meslek yüksekokulları açılmış ve hizmet vermeye devam etmektedir. Meslek yüksekokullarının nitelikli elemanlar yetiştirebilmesinin ilk şartı eğitim veren okulların doğru yönetilebilmesi ve okullar arası koordinasyonun etkili şekilde sağlanabilmesidir. Meslek yüksekokullarının müdürlükler seviyesinde bireysel yönetimleri kadar okullar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere koordinatörlük seviyesinde ve topluca yönetimi de önemlidir. Ülkemizin nitelikli ara eleman eksiğini doldurmaya odaklanmış meslek yüksekokullarının daha iyi yönetimi bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi ve onu yönetebilmesiyle mümkün olacaktır. Doğru şekilde kaynakları yönetilebilmiş yüksekokullarından daha fazla verim alma imkânı olacaktır. Bu kapsamda projemizin amacı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretime devam eden ve toplam 15.000 civarında öğrencisi olan 14 meslek yüksekokulunun daha etkili şekilde yönetimi için koordinasyon görevine yardımcı olacak bir yazılımın inşa edilmesidir. Uygulamamız klasik bir veri tabanı uygulamasından öte okullar arasındaki benzerliklerin bulunmasında ve okullar için öneriler geliştirilmesinde yapay zekâ teknikleri kullanan bir yazılım olacaktır.