Vitamin B12’nin Sıçanlarda Epileptogenez, Epileptik Nöbet Sonrası Oluşan Bilişşel Fonksiyon Bozukluğu ve Nöron Hasarı Üzerine Etkileri


Filiz A. K. (Executive), Taşkıran A. Ş., Taştemur Y., Gümüş E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: April 2020