Bazı 1,3-diaril-2-propen-1-on türevlerine aktif metilen bileşiklerinin katılması halkalaşma reaksiyonlarının ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi


Gezegen H., Ceylan M.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: July 2011