Ulaş Sivas Kuzeyindeki Tersiyer Yaşlı Birimlerin Petrol Ana Kaya ve Organik Fasiyes Özellikleri


Ay F., Yalçın Erik N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2025

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: February 2025