Oksitlenmiş Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Muamelesi ve NKILA Susturucu RNA Transfeksiyonu Sonrasında İnsan Umbilikal Ven Endotel Hücrelerinde Bazı Apoptotik Genlerin Ekspresyonunun Araştırılması


Tüzemen Bayyurt E. B. (Executive), Özbilüm Şahin N., Yelkuvan İ., Akın Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2022
  • End Date: June 2023