Vortioksetin’xxin Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epileptik Nöbetler Üzerine Etkisi ve Olası Etki Mekanizmalarının Araştırılması


Taşkıran A. Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: June 2021