Bazı Açık İşletmelerdeki Değişik Kaya Birimlerinin Taşıma Kapasitelerinin Araştırılması ve Kayaç Özellikleri ile İlişkilendirilmesi


Ceylanoğlu A. (Executive) , Gül Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2003
  • End Date: May 2006

Project Abstract

Bu çalışma kapsamında, değişik kaya birimlerinin taşıma kapasitelerinin farklı koşullarda belirlenmesine yönelik kontrollü bir plaka yükleme deney düzeneği oluşturulmuştur. Daha sonra, üç farklı açık işletmede (Sivas-Ulaş Sölestit Açık İşletmesi, Divriği Demir Açık İşletmesi ve Kangal Kömür Açık İşletmesi) değişik koşullarda 96 adet plaka yükleme deneyi gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, aynı lokasyonlarda sismik hız (P-dalga) ve yer sarsıntısı ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, arazi ve laboratuvar deneyleri sonucunda çalışılan kaya birimlerinin bazı kütle ve malzeme özellikleri belirlenmiştir. Taşıma kapasitesi ile arazi ve laboratuar deney sonuçları arasında oldukça yüksek korelasyonlu, taşıma kapasitesi tahmininde kullanılabilir çeşitli ilişkiler elde edilmiştir. Ayrıca, arazi gözlem ve ölçümleri dikkate alınarak kaya birimleri için taşıma kapasitesi sınıfları önerilmiştir.