ATIKSULARDAN RENK GİDERİMİNDE DÜŞÜK MALİYETLİ ATIK MATERYALLERİN (ANTEP FISTIĞI KABUĞU VE SACCHAROMYCES CEREVİSİAE) ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Şentürk İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: March 2019