İnsansız Hava Aracı (İHA) İle Açık Maden İşletmelerinde Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Arazi Modelleri, Hâlihazır Haritalarının Yapımı ve Alansal Deformasyonların İzlenmesi İçin ”MineGeoP” Yazılımının Geliştirilmesi


Hastaoğlu K. Ö. (Executive), Poyraz F. , Gül Y.

KOSGEB, 2017 - 2019

  • Project Type: KOSGEB
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: March 2019

Project Abstract

Proje kapsamında açık maden işletmelerinde İHA tabanlı haritalama ile kazı ve döküm sahalarında kütlesel hareketlerin izlemesine yönelik yerli bir yazılım (MineGeoP) geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile elde edilen ortofotolardan açık maden işletmelerinin yüksek çözünürlüklü Sayısal Arazi Modellerinin (SYM) ve halihazır haritalarının üretilmesine, dekapaj miktarı hesaplarının ve özellikle alansal deformasyon analizlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda kazı ve döküm sahaları ile civarında 3 boyutlu alansal deformasyonların İHA ile izlenebilirliğine yönelik yeni bir methodoloji geliştirilmiş ve test edilmiştir. İHA tabanlı madencilik uygulamalarının hızlı, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde uygulanabilirliği ortaya konulmuştur.