DENEYSEL MİDE KANSERİ OLUŞTURULAN NUDE FARELERDE VEGFR2 HEDEFLİ YENİ İLAÇ MOLEKÜLLERİNİN ETKİNLİĞİNİN IN SİLİKO, İN VİTRO VE İN VİVO ARAŞTIRILMASI


Keklikcioğlu Çakmak N. , Ataseven H. (Executive) , Sayın K. , Gezegen H. , Altun A. , Doğan H. O. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: April 2023