DENEYSEL MİDE KANSERİ OLUŞTURULAN NUDE FARELERDE VEGFR2 HEDEFLİ YENİ İLAÇ MOLEKÜLLERİNİN ETKİNLİĞİNİN IN SİLİKO, İN VİTRO VE İN VİVO ARAŞTIRILMASI


Keklikcioğlu Çakmak N., Ataseven H. (Executive), Sayın K., Gezegen H., Altun A., Doğan H. O., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: April 2023