Koroner Kalp Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diabetik Hastalarda Troponin I T CPK ve B Type Natriuretic Peptide Düzeyleri İle Sol Ventrikül Fonksiyonu Arasındaki İlişki


Turgut O. O. (Executive), Candan F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2004
  • End Date: January 2006