Fenilüre Birimi İçeren 2-Benzoilindan-1-On ve İndenopirazol Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi


Gezegen H. (Executive), Tutar U., Hepokur C., Ceylan M.

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: January 2017