Nükleolin hedefli G-quadrupleks taşıyıcı sisteme dayalı akıllı kemoterapötik ajan geliştirilmesi ve fotodinamik terapide uygulamaları” adlı 118Z204 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında bilim insanı yetiştirme ve geliştirme projesi


Bağda E., Bağda E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: March 2022