2-Benzoil-1,3-Diaril-2,3,3a,8a-Tetrahidrosiklopenta[A]Inden-8(1h)-On Türevlerinin Sentezi, Tiyosemikarbazon ve Tiyazol Türevlerine Dönüşümü, Antikanser ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi


Gezegen H. (Executive) , Tutar U. , Hepokur C.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: April 2019