Beş verici azot atomuna sahip makrosiklik Schiff baz ligandını içeren kompleksler üzerine kuantum kimyasal çalışmalar


Karakaş D. (Executive), Sayın K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: May 2017