Bazı Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi, Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz İnhibitör Etkilerinin Araştırılması ve Sensör Potansiyellerinin Belirlenmesi


Gezegen H. (Executive), Koçyiğit Ü. M. , Özbek O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: March 2023