Nanometre kalınlıklı reaktif metal III V yarıiletken kontakların potansiyel engelinin ısıl tavlamaya ve numune sıcaklığına bağlılığı ve bu yapıların MESFET ve MOSFET devre elemanlarındaki kullanılabilirliliğinin araştırılması


Creative Commons License

Doğan H., Türüt A.(Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2006
  • End Date: November 2009