Bakteriyel Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan Tetrasiklin Antibiyotiğinin Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Duyarlı Analizi.


Ulusoy S., Geyik S.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2022
  • End Date: December 2022

Project Abstract

Tetrasiklin antibiyotikleri, veterinerlik, insan tedavisi ve tarımsal amaçlı kullanılan temel antibiyotik gruplarından biridir. Kullanılan farklı antibiyotikler arasında, ekolojik riskler ve insan sağlığına zararlar da dahil olmak üzere ciddi çevre sorunları sergilediği için tetrasiklinlere daha fazla önem verilmektedir. Kapsamlı kullanımları nedeniyle, gerçek kanıtların çoğu, tetrasiklin antibiyotiklerinin farklı ekolojik bölümlerde bulunan her yerde bulunan bileşikler olduğunu göstermektedir. Yüksek hidrofilik karakterleri ve düşük uçuculukları, su ortamında önemli kalıcılığa neden olmuştur. Çok az çalışma, çevredeki tetrasiklin antibiyotiklerinin mevcudiyetini ve toksisitesini tanımlamaktadır.

Önerilen proje çalışması ile süt örneklerinde  eser düzeyde bulunan tetrasiklin antibiyotiğini  matriks ortamından ayırabilmek  için  kolay, doğru ve duyarlı bir şekilde analiz edebilecek  son yıllarda popülaritesini artıran tekniklerinden biri olan Dispersif sıvı-sıvı mikro-ektraksiyon tekniğini uygulayarak bir kromatografik tayin yöntemi geliştirilecektir. Dispersive sıvı-sıvı mikro-ekstraksiyon (DLLME), yüksek zenginleştirme faktörleri sunan yeni bir örnek hazırlama tekniğidir. Uygulaması basit, düşük maliyet , çevre dostu olması ve yöntem geliştirme kolaylığı gibi hemen hemen tüm analitik laboratuvarlar için kullanılabilir kılan çeşitli avantajlar sunmasıyla son yıllarda daha fazla ilgi çekici hale gelmiştir. İlk aşamada   basit bir ön işlemle doğrudan örnekleme yapılabilecek sonrasında ise tetrasiklin tayini yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı ile doğru ve duyarlı bir şekilde yapılabilecektir. Sunulan  çalışmada, geliştirilecek olan mikro-ekstraksiyon tekniği ile zenginleştirilen tetrasiklin antibiyotiğinin tayini HPLC-DAD sistemi ile yapılacaktır. Bu zenginleştirme ve tayin aşamasında hem deneysel parametrelerin hem de HPLC cihazının optimizasyon koşulları için gerekli olan tüm parametreler araştırılacaktır. Örneğin; çalışma ortamının pH’sı, kullanılan ekstrakte edici fazların türü ve miktarı, zenginleştirilmiş faz için uygun çözgen seçimi gibi ekstraksiyon parametreleri ile akış hızı, kolon seçimi ve sıcaklığı, hareketli faz bileşimi ve örnekleme miktarı gibi kromatografik değişkenlerin optimizasyonu yapılacaktır. Yöntemin doğruluğu ve validasyonu sertifikalı referans malzemeler ve gerçek örneklerle yapılan geri kazanım çalışmaları ile teyit edilecektir. Belli bir derişim aralığında geliştirilen analitik yöntemin tayin sınırı, nicelleştirme sınırı, kesinliği, doğruluğu ve zenginleştirme faktörü hesaplanacaktır. Ayrıca önerilen yönteme olası girişimci türlerin etkileri ve bunları giderme yolları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Daha sonra geliştirilen yöntem, süt ürünlerdeki tetrasiklin kalıntılarının izlenmesine uygulanacaktır.