Arıtma Çamurlarından Biyohidrojen Elde Edilme Potansiyelinin DeğerlendirilmesiOndokuz Mayıs Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi PYO.MUH.1904.12.006


Şentürk İ., Büyükgüngör H.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: June 2014