Kuzu rasyonlarına katılan saponin ve kekik yağının besi performansı, karkas kalitesi, kan parametreleri, bazı dokulardaki histolojik etkisi ve doku antioksidan enzim seviyeleri üzerine olan etkisinin araştırılması


GÜMÜŞ R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2008
  • End Date: August 2011